Medlemstyper

Ordinære medlemmer

Medlemskab er åbent for enhver person, der arbejder inden for eller har interesse for personlig medlem. Ordinære medlemmer har fuld adgang til alle DSPM-aktiviteter og det begrænsede område på DSPMs hjemmeside. Til symposier arrangeret af DSPM vil ordinære medlemmer kunne tilmelde sig til reduceret deltagergebyr.

Årligt kontingent for ordinære medlemmer: 250,- kr.

 

Bliv medlem

Studerende

Studerende under 35 år, herunder ph.d.-studerende, er meget velkomne til DSPM! Derfor har vi reduceret kontingent for studerende. Studerende har samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer.

Årligt kontingent for studerende: 100 kr.

Bliv medlem

Firmamedlem

Enhver virksomhed, der er involveret inden for en farmaceutisk, bioteknologisk, diagnostisk eller beslægtet disciplin, kan søge om medlemskab i DSPM. Virksomhedsmedlemmer har ret til at få vist deres logo på et dertil dedikeret område på DSPMs hjemmeside
Hver virksomhed kan udpege to ansatte som firmamedlemmer. Firmamedlemmer har samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer, dog har firmamedlemmer ikke stemmeret til DSPMs generalforsamling.

Det årlige kontingent for virksomheder er 3000 kr.

Firmaer kan ansøge om medlemskab ved at sende en e-post besked til:
info@personligmedicin.org

 

Følgende virksomheder er optaget i DSPM:

Navn

Kontaktperson

Lægemiddelindustriforeningen- LIF

Louise Broe

Amgros ApS

Helle Bräuner

GeneTellingce ApS

Lone Fisker

   
   
   
   

Forskningsgrupper

DSPM ønsker at knytte stærke forbindelser til forskningsgrupper, der arbejder inden for området personlig medicin.

Forskningsgrupper, der ønsker optagelse i DSPM skal repræsentere mindst et relevant domæne inden for personlig medicin. Hver gruppe skal bestå af en (eller flere) leder(e) og 10 til 30 gruppemedlemmer. Gruppeledere SKAL være ordinære medlemmer i DSPM, medens gruppemedlemmer kan optages som associerede medlemmer. Associerede medlemmer har samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer, dog har associerede medlemmer ikke stemmeret til DSPMs generalforsamling.
Det årlige kontingent pr. associeret medlem er 50 kr.

Forskningsgrupper kan ansøge om medlemskab ved at sende en e-post besked til:
info@personligmedicin.org

Følgende forskningsgrupper er optaget i DSPM

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med nedenstående institutioner og organisationer med henblik på at undgå overlap og for at øge sandsynligheden for at forskningsresultater inden for personlig medicin bliver implementeret i klinisk praksis, til gavn for patienter og samfund.